Европейската седмица за намаляване на отпадъците

На 21 ноември „Норд Елрециклинг“ АД се включи в Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) с акция за събиране на негодни батерии от домакинствата. Кампанията се организира в градовете Пазарджик и Панагюрище, съвместно с Община Пазарджик и РИОСВ Пазарджик.

Организацията предостави на общината, екоинспекцията и училищата контейнери за събиране на батерийките, които като опасни отпадъци са във фокуса на тазгодишната Европейската седмица за намаляване на отпадъците, както и информационни брошури и комикси, с които презентира ползите от рециклирането им.

За поощряване на екомисленето и правилното разделно събиране, „Норд Елрециклинг“ АДосигури за учебните заведения, включили се в кампанията и предали негодни батерийки за последващо рециклиране 15 футболни топки.

В резултат бяха събрани над 200 кг. негодни за употреба батерийки, които ще бъдат предадени за последващо рециклиране и ще спестят природни ресурси, енергия и вредни въздействия върху въздуха и водите.