Излезе Заповед РД-535 от 2021 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно която Норд Елрециклинг АД успешно изпълни целите на своите членове и за 2020 г. Заповедта и списъка на членовете ни към нея, с която те се освобождават от заплащане на продуктови такси към ПУДООС може да намерите приложени тук: Заповед РД-535 от 2021, Приложение към Заповед РД-535.Прочетете повече

Излезе Заповед РД-283 от 15.05.2018 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно която Норд Елрециклинг АД успешно изпълни целите на своите членове и за 2017 г. Заповедта и списъка на членовете ни към нея, с която те се освобождават от заплащане на продуктови такси към ПУДООС може да намерите приложени тук: Заповед РД-283, Приложение 7Прочетете повече

Днес, 14 април 2013 г., на градския площад в гр. Банско, новият супер герой ЕкоМен за трети пореден път даде началото на кампанията “Не изхвърляйте опасните отпадъци – те са вредни.” Инициативата е ориентирана към най-малките представители на нашето общество, като по достъпен и атрактивен начин у тях се изгради разбирането, че вредните отпадъци трябва да се събират разделно, да се предават в специализирани пунктове и да се рециклират.   Празникът беше официално открит от г-н Владимир Русинов – Изпълнителен директор на „Норд Авторециклинг“ АД и „Норд Елрециклинг“ АД, г-н Стефан Стефанов – директор на дирекция „Управление на отпадъци и опазване на почвите“ към МинистерствоПрочетете повече

На 14 април, неделя, на градския площад в Банско, най-новият супер герой ЕкоМен за трети пореден път ще даде началото на кампанията „Не изхвърляйте опасните отпадъци – те са вредни“, съобщиха от общината. Забавното образователно събитие ще започне в 11.00 часа и ще е под формата на фестивал за малки и пораснали деца. Кампанията се организира от „Норд Авторециклинг“ АД и „Норд Елрециклинг“ АД съвместно с Българска асоциация по рециклиране, Международния детски лагер LuckyKids и община Банско. Образователните игри, състезания и викторини ще бъдат придружени от музикални и танцови изпълнения, съобщиха организаторите. Присъстващите ще могат да видят и различни практически демонстрации. Полезната информация ще бъдеПрочетете повече

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ПО ЧЛ.29, АЛ.1, Т.4 ОТ ЗУО НА „НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ” ЕАД колективна организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори Настоящият отчет е изготвен във връзка с изискванията на чл. 32 от Закона за управление на отпадъците, касаещ изпълнението на програмата на „Норд Елрециклинг” ЕАД – колективна организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори. „НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ” ЕАД притежава Разрешение № ООп-47-00/27.01.2010г. издадено от МОСВ, с което се разрешава за срок от 27.01.2010 г. до 31.12.2014 г. да извършва дейност като организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори. Програмата за управление на негодни за употребаПрочетете повече

На 17 юни от 11 часа в Южен парк (вход откъм ул. „Козяк“ – след Американското посолство) „Норд Елрециклинг“ ЕАД и „Норд Авторециклинг“ АД, Българската асоциация по рециклиране и детски лагер LuckyKids Ви канят на специално събитие с образователна цел за Вас и Вашите деца. Чрез забавни викторини, състезания и семейни игри ще научим децата как да се отнасят с опасните отпадъци и ще им представим най-новия супергерой – ЕкоМен. Не се двоумете, а децата си на 17 юни в 11 часа в Южен парк доведете и на отговорно и екологично поведение ги научете!Прочетете повече