Днес, 14 април 2013 г., на градския площад в гр. Банско, новият супер герой ЕкоМен за трети пореден път даде началото на кампанията “Не изхвърляйте опасните отпадъци – те са вредни.” Инициативата е ориентирана към най-малките представители на нашето общество, като по достъпен и атрактивен начин у тях се изгради разбирането, че вредните отпадъци трябва да се събират разделно, да се предават в специализирани пунктове и да се рециклират.   Празникът беше официално открит от г-н Владимир Русинов – Изпълнителен директор на „Норд Авторециклинг“ АД и „Норд Елрециклинг“ АД, г-н Стефан Стефанов – директор на дирекция „Управление на отпадъци и опазване на почвите“ към МинистерствоПрочетете повече

На 14 април, неделя, на градския площад в Банско, най-новият супер герой ЕкоМен за трети пореден път ще даде началото на кампанията „Не изхвърляйте опасните отпадъци – те са вредни“, съобщиха от общината. Забавното образователно събитие ще започне в 11.00 часа и ще е под формата на фестивал за малки и пораснали деца. Кампанията се организира от „Норд Авторециклинг“ АД и „Норд Елрециклинг“ АД съвместно с Българска асоциация по рециклиране, Международния детски лагер LuckyKids и община Банско. Образователните игри, състезания и викторини ще бъдат придружени от музикални и танцови изпълнения, съобщиха организаторите. Присъстващите ще могат да видят и различни практически демонстрации. Полезната информация ще бъдеПрочетете повече

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ПО ЧЛ.29, АЛ.1, Т.4 ОТ ЗУО НА „НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ” ЕАД колективна организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори Настоящият отчет е изготвен във връзка с изискванията на чл. 32 от Закона за управление на отпадъците, касаещ изпълнението на програмата на „Норд Елрециклинг” ЕАД – колективна организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори. „НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ” ЕАД притежава Разрешение № ООп-47-00/27.01.2010г. издадено от МОСВ, с което се разрешава за срок от 27.01.2010 г. до 31.12.2014 г. да извършва дейност като организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори. Програмата за управление на негодни за употребаПрочетете повече

На 17 юни от 11 часа в Южен парк (вход откъм ул. „Козяк“ – след Американското посолство) „Норд Елрециклинг“ ЕАД и „Норд Авторециклинг“ АД, Българската асоциация по рециклиране и детски лагер LuckyKids Ви канят на специално събитие с образователна цел за Вас и Вашите деца. Чрез забавни викторини, състезания и семейни игри ще научим децата как да се отнасят с опасните отпадъци и ще им представим най-новия супергерой – ЕкоМен. Не се двоумете, а децата си на 17 юни в 11 часа в Южен парк доведете и на отговорно и екологично поведение ги научете!Прочетете повече

През изминалата година от НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ АД са събрани и предадени за оползотворяване 20, 575 тона стари портативни батерии, 2 679, 557 тона стари автомобилни батерии и 26, 000 тона стари индустриални батерии. Въз основа на тези и други данни, посочени в годишния доклад с фактически констатации във връзка с изпълнение на задълженията за разделно събиране и оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатор, Министърът на околната среда и водите издаде Заповед № РД-401/21.05.2012 г., с която ПРИЗНАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ АД и членовете на организацията не следва да заплащат продуктова такса в ПУДООС. Благодарим на всички наши членове и партньориПрочетете повече

1791 Луиджи Галвани (Италия) открива принципа на батерията от електроенергия в жабешки бутчета. 1800 Волта (Италия) изобретява първата волтова батерия, състояща се от последователно свързани клетки, всяка от която е направена от медни и цинкови плочки, отделени с парче плат, напоено с разредена сярна киселина – така наречен „Волтов стълб“ или „електрически стълб на Волта“. 1859 Гастон Планте (Франция) изобретява първата оловно-кисела акумулаторна батерия. Това фактически и първият автомобилен акумулатор. 1868 Джордж Лекланше (Франция) изобретява прототип на настоящата батерия. (цинково-въглеродна батерия). 1886 Карл Гаснер (Германия) получава в САЩ патент за първата „суха“ батерия, за чийто основен елемент е използван цинк 1896 Nation Carbide Company (познатаПрочетете повече

Днес, 11.12.2009 – „НОРД АВТОРЕЦИКЛИНГ” ЕАД получи официално от Министъра на околната среда и водите своето разрешение, с което ни се дава право да извършваме дейност, като организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ) за период от 5 годиниПрочетете повече