Изпълнение на целите за 2016

Излезе Заповед РД-319 от 15.05.2017г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно която Норд Елрециклинг АД успешно изпълни целите на своите членове и за 2016г.