Изпълнение на целите за 2017

Излезе Заповед РД-283 от 15.05.2018 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно която Норд Елрециклинг АД успешно изпълни целите на своите членове и за 2017 г. Заповедта и списъка на членовете ни към нея, с която те се освобождават от заплащане на продуктови такси към ПУДООС може да намерите приложени тук: Заповед РД-283, Приложение 7