Изпълнение на целите за 2020

Излезе Заповед РД-535 от 2021 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно която Норд Елрециклинг АД успешно изпълни целите на своите членове и за 2020 г. Заповедта и списъка на членовете ни към нея, с която те се освобождават от заплащане на продуктови такси към ПУДООС може да намерите приложени тук: Заповед РД-535 от 2021, Приложение към Заповед РД-535.