Site icon НОРД РЕЦИКЛИНГ

Изпълнение на целите за 2014

20.05.2015 г. Норд Елрециклинг успешно изпълни целите на своите членове за 2014 г.
Заповед РД-338 на Министърство на Околната среда и водите

Exit mobile version