Site icon НОРД РЕЦИКЛИНГ

Изпълнение на целите

Норд Елрециклинг успешно изпълни целите на своите членове за 2012г.

Заповед РД-453 на Министърство на Околната среда и водите

Exit mobile version