11.12.2009 „НОРД АВТОРЕЦИКЛИНГ” ЕАД получи официално от Министъра на околната среда и водите своето разрешение

Днес, 11.12.2009 – „НОРД АВТОРЕЦИКЛИНГ” ЕАД получи официално от Министъра на околната среда и водите своето разрешение, с което ни се дава право да извършваме дейност, като организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ) за период от 5 години