За поредна година „НОРД EЛРЕЦКИЛИНГ АД доказа успешно изпълнението на целите си за разделно събиране и оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори за 2011 г.

През изминалата година от НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ АД са събрани и предадени за оползотворяване 20, 575 тона стари портативни батерии, 2 679, 557 тона стари автомобилни батерии и 26, 000 тона стари индустриални батерии.
Въз основа на тези и други данни, посочени в годишния доклад с фактически констатации във връзка с изпълнение на задълженията за разделно събиране и оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатор, Министърът на околната среда и водите издаде Заповед № РД-401/21.05.2012 г., с която ПРИЗНАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ АД и членовете на организацията не следва да заплащат продуктова такса в ПУДООС.
Благодарим на всички наши членове и партньори за оказаното доверие и съдействие!
Надяваме се на бъдещо ползотворно сътрудничество!