Норд Елрециклинг

НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ АД е Организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).

Каква е нашата роля:

Ако вие сте лице, което пуска на пазара батерии и акумулатори, то вие сте длъжни да платите висока продуктова (Еко) такса на държавното предприятие ПУДООС към Министерството на околната среда и водите.

Имате и алтернативен вариант – да станете членове на НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ АД и да ни заплащате вноска за  пусканите на пазара батерии и акумулатори.

В този случай вие не дължите продуктова такса в ПУДООС.

Тогава ние ще изпълним вашите цели, т.е. ще рециклираме толкова стари батерии и акумулатори, колкото изисква законодателството.

Ако станете наши членове, ще ползвате следните предимства:

  • Членовете на НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ АД се освобождават от задължението да заплащат продуктова такса към ПУДООС.
  • Спестявате  много голяма част от Продуктовата такса, което допринася за Вашата икономическа ефективност.
  • Избягвате санкциите при неспазване на задълженията и сроковете съгласно екологичното законодателство.
  • Спестявате време и пари, което Ви дава възможност да се концентрирате върху основния си бизнес.
  • Получавате специализирана помощ при изготвяне на ежемесечните Ви задължителни отчети, съгласно екологичното законодателство
  • За разлика от Общите условия на конкурентите ни, ние нямаме право да променяме нито тях, нито размера на вноската без Вашето изрично съгласие.

Често задаван въпрос е дали ние ще си изпълним целите и съответно дали нашите членове ще бъдат освободени от заплащането на продуктова такса към ПУДООС.

Отговорът на този въпрос е винаги положителен.