Контакти

Свържете се с Норд Елрециклинг АД

Връзка с дружеството:
Тел.: 02 / 926 59 20
E-mail: info@nordrecycling.eu

Изпълнителен директор:
Александър Христов
GSM: 0879 222 026
e-mail: a.hristov@nordelrecycling.com

Административен адрес:
Гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 30

Адрес за кореспонденция:
Гр. София, ул. Елов дол № 1, Административна сграда НОРД
/до гара Север/