Резрешение

На 21.09.2018 г. излезе новото Разрешително за Норд Гуми ЕАД.

Разрешително Норд Гуми 21.09.2018 | Nord Recycling

Разрешително Норд Гуми 21.09.2018 (2) | Nord Recycling