Норд Масла ЕАД

НОРД МАСЛА ЕАД е търговско дружество, учредено като Организация по оползотворяване на отработени масла.

Каква е нашата роля:

Ако вие сте лице, което пуска на пазара масла, то вие сте длъжни да платите висока продуктова (Еко) такса на държавното предприятие ПУДООС към Министерството на околната среда и водите.

Имате и алтернативен вариант – да станете членове на Норд Масла и да ни заплащате вноска за всяко внесено масло.

В този случай вие не заплащате продуктова такса.

Когато станете наши членове, ние ще изпълним вашите цели, т.е. ще оползотворим толкова отработени масла, колкото изисква законодателството.

Тогава вие  ще ползвате следните предимства:

  • Икономическа ефективност – спестявате много голяма част от Продуктовата такса.
  • Членовете на НОРД МАСЛА ЕАД се освобождават от задължението да заплащат продуктова такса към ПУДООС.
  • Избягвате санкциите при неспазване на задълженията и сроковете съгласно екологичното законодателство.
  • Спестявате време и пари, което Ви дава възможност да се концентрирате върху основният си бизнес.
  • Получавате специализирана помощ при изготвяне на ежемесечните Ви задължителни отчети, съгласно екологичното законодателство

Уставът на Организацията гарантира свободата за включването на нови членове.

Организацията не разпределя печалба, а изразходва сумите, натрупани чрез събраното възнаграждение за Продуктови такси, за изграждането на ефективна и екологосъобразна система за управление на отработените масла.

Предметът на дейност на НОРД МАСЛА ЕАД се изразява в изграждането на система от мероприятия и съоръжения за третирането на отработени масла:

  • събиране
  • транспортиране
  • съхраняване
  • оползотворяване
  • обезвреждане

Финансовото обезпечаване на системата се основава на заплащаните вноски от лицата, пускащи на пазара масла и членове на НОРД МАСЛА ЕАД.

Цели на Организацията:

Основната цел, която Организацията си поставя, е постигането устойчиво и екологосъобразно управление на отработените масла.

Това се постига чрез създаването на ефективна и леснодостъпна система от площадки за събиране на тези отпадъци и чрез изграждането на мрежа от съоръжения за предварително третиране на събраните стари масла и последващото им оползотворяване, включително и регенериране.

Създаваме и система за сътрудничество с общините в България.

Освен това се организират информационни кампании, целящи стимулиране на участието на потребителите в системи за събиране на отработени масла.

 

Връзка с дружеството:

GSM: 0886607005

Магдалена Александрова

E-mail: info@nordrecycling.eu Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.