Контакти

Свържете се с Норд Масла ЕАД

Връзка с дружеството:
E-mail: info@nordrecycling.eu

Изпълнителен директор:
Архангел Джерекаров

Административен адрес:
гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 30

Адрес за кореспонденция:
гр. София, ул. Елов дол № 1, Административна сграда НОРД
/до гара Север/

 

 
Магдалена Александрова
За масла и Гуми
Мениджър ключови клиенти

GSM: 0886 607 005
e-mail: a-sal-02@nordrecycling.eu