Видове масла

Продуктова такса се заплаща за следните видове според състава и употребата:

 • Моторни
 • Компресорни
 • Турбинни
 • Течности за хидравлични трансмисии
 • Масла за зъбни предавки
 • Масла за обработка на метали
 • Формовъчни масла
 • Антикорозионни масла
 • Електроизолационни масла
 • Смазочни
 • Смазочно-охлаждащи течности

Според произхода, всеки един от гореизброените видове се дели на минерални, синтетични, полусинтетични.