За нас

„НОРД МАСЛА ” ЕАД е учредена като Организация по оползотворяване съгласно § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.

Уставът на Организацията гарантира свободата на включването на нови членове.

Организацията не разпределя печалба, а изразходва сумите, натрупани чрез събраното възнаграждение за Продуктови такси, за изграждането на ефективна и екологосъобразна система за управление на отпадъците от отработени масла (ОМ).

Предметът на дейност на Организацията се изразява в изграждането на система от мероприятия и съоръжения за третирането на ОМ:

  • събиране
  • транспортиране,
  • съхраняване
  • оползотворяване
  • обезвреждане

Финансовото обезпечаване на системата се основава на заплащаните на вноски от лицата, пускащи на пазара масла и членове на Организацията.

Цели на Организацията:

Основната цел, която Организацията си поставя, е постигането устойчиво и екологосъобразно управление на отработените масла.

Това се постига чрез създаването на ефективна и леснодостъпна система от площадки за събиране на тези отпадъци и чрез изграждането на мрежа от съоръжения за предварително третиране на събраните стари масла и последващото им оползотворяване, включително и регенериране.

Създаваме и система за сътрудничество с общините в България.

Освен това се организират информационни кампании, целящи стимулиране на участието на потребителите в системи за събиране на отработени масла.

Връзка с дружеството:

GSM: 0886607005

Магдалена Александрова

E-mail: info@nordrecycling.eu Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.